Úvod a vysvetlenie

TOPlist
Už 2 roky prevádzkujeme internetový obchod s hodinkami, ktoré nakupujem zo zahraničia. Rozhodol som sa preto využiť rozhodovací problém, ktorý riešime  pri nákupe týchto hodiniek, alebo iného tovaru. Hodinky nakupujeme online v nemenovanom veľkom B2B ( business to business) online nákupnom portáli. K dispozícií máme viacerých predajcov.

Keďže sa jedná o nákup z tretích krajín (mimo EÚ), tak pri dovoze som povinný zaplatiť aj DPH a Clo. DPH predstavuje 20% z obstáravacej ceny každej zásielky , ktorá mi príde z tretej krajiny. V obstáravacej cene je zahrnuté cena tovaru, prepravné a poistné náklady.

Colné poplatky sú pri rôznych druhov tovaru rôzne. Väčšinou sa aj clo vyráta ako určité precento z obstáravacej ceny, napríklad pri hodinkách je to 4,9% . Niekedy sa colná sadzba určuje okrem percenta aj minimálnou a maximálnou sadzbou za kus tovaru, napríklad pri hodinkách je síce clo 4,9% ale minimálna sadzba je 0,3€ za 1 kus hodiniek. Existujú aj limity od kedy sa neplatí DPH, alebo clo.

Pri obstarávacej cene do 22€ sa neplatí ani DPH ani clo.

Pri obstarávacej cene od 22€ do 150€ sa platí iba DPH, clo nie.

Pri obstarávacej cena nad 150€ sa platí aj DPH aj clo.

Cieľ práce

V tejto práci sme sa rozhodli aplikovať rozhodovací program na vyriešenie rozhodovacieho problému:

Rozhodli sme sa objednať presne 1000 ks hodiniek od 4 rôznych dodávateľov z tretích krajín. Naším cieľom je minimalizovať náklady.

Vstupné údaje a obmedzenia:

Cenník

Cenník od 4 rôznych dodávateľov na identický tovar- silikónové hodinky.

Ako vidíme tak všetci ponúkajú hodinky v množstvách ( tzv. package, baleniach ) po 50ks, 100ks, 150ks a 500ks.

Cena, ktorá je uvedená predstavuje cenu 1 ks hodiniek pri odbere daného package-u. Táto cena je konečná a zahŕňa aj prepravné náklady ( pretože sú už rozpočítane v cene na 1ks hodiniek, preto cena klesá pri väčšiom odbere). Mohli by sme sa teda rozhodnúť , že ak chceme nakúpiť hodinky najlacnejšie tak by sme mali jednoducho zobrať 2x 500ks package od 3. predajcu po 1,61€. Cena hodiniek je v tomto prípade najlacnejšia.

V týchto cenách ale nieje zahrnuté clo, pretože to sa vyrúbe a platí ako náhle príde zásielka do EÚ. Clo sa v rámci EÚ platí od 150€, ale v našom prípade sme sa rozhodli tento limit posunúť na 200€ aby sme ukázali výraznejší rozdiel vo výsledkoch. Taktiež sme sa pre tento modelový príklad rozhodli, že clo za 1ks hodiniek nieje 0,3€ ale 0,35€.

Colné obmedzenia

 

Keďže už musíme rátať aj s clom , ktoré sa platí pri sume viac ako 200€ a cenu hodiniek zvýši o 0,35€, tak zistíme, že v našom prípade by bola cena hodiniek 1,61€+0,35€= 1,96€.

Teraz si môžeme znázorníť 2. Situáciu:

Vybrali by sme si 100ks package od 2. predávajúceho. Cenníková cena za 1ks hodiniek je vyššia ako v prípade 500ks package od 3. predajcu (1,8€ >1,61). Ale pretože 100ks po 1,8 € je 180€ a tak v tomto prípade nieje potrebné platiť clo.  Následne  celková cena po zohľadnení aj colných poplatkov by bola iba 1,8€ čo je menej ako 1,61€+0,35€

Mohli by sme sa teda rozhodnúť , že ak chceme nakúpiť hodinky najlacnejšie, tak by sme ich mali vyberať jednoducho tak, aby sme neplatili clo a teda po 100ks package-och od jednotlivých predavajúcich.

My však potrebuje objednať 1000ks hodiniek spolu:

potrebné množstvo 1000 ks

 

Nemôžeme  zobrať od každého predajcu hodinky po 100ks a vyhnúť sa tak plateniu cla, pretože spolu by sme ich mali len 400ks.

Problém

A tak nastáva problém s rozhodnutím, akú kombináciu package-ov zvoliť tak, aby sme objednali 1000ks hodiniek najlacnejšie, podľa zvoleného cenníka a daných colných obmedzeniach.

Copyright © Richard Gurdely a Renáta Kováčová

Všetky práva vyhradené. Zákaz kopírovať.

Reklamy